خواص عرق برگ چنار

عرق برگ چنار (طبیعت سرد)

چاق کننده، تب بر، ضد آسم، تسکین دهنده ضعف اعصاب، پوست را جلا میدهد، آرامبخش درد و ورم که از گرمی مزاج است.

نحوه استفاده: قبل از هر غذا یک لیوان

چنار : اسم علمی:Platanus orientalis اسم انگلیسی :Sycamore

درمان سوختگی – ورم ملتحمه چشم – آب ریزش چشم – دندان درد – برص – اسهال و اسهال خونی – تقویت معده

– قلب – ضعف دید – مضر ریه – واریس – پوسته پوسته شدن بدن – درمان سوختگی – رفع لکه پوست – رفع گزیدگی جانوران سمی و…

خواص عرق برگ چنار

نام های دیگر آن: جوهر، صنار، عيثام، دلب، چنال وراس و دلبا می باشد.

1 – میوه و پوست درخت چنار سرد و خشک است.

2 – جهت درمان ورم ملتحمه چشم برگ تازه چنار را له نموده به صورت ضماد بگذارند.

3 – جهت درمان اسهال ساده و اسهال خونی کمی از پوست درخت چنار را در سرکه جوشانده حدود یک قاشق با آب بنوشند.

4 – برای جلو گیری از آب ریزش چشم برگ تازه آن را کوبیده به صورت ضماد بگذارند.

5 – برای رفع ورم های بلغمی و ورم زانو و سایر اعضاء و ورم های گرم گل و میوه آن ا در آب خیس نموده به صورت ضماد بگذارند و یا از برگ تازه له شده آن به صورت ضماد استفاده کنند،

6 – جهت رفع دندان درد برگ تازه آن را در سرکه پخته مزمزه کنند.

8 – جهت بیماری برص ضماد پخته برگ آن را بگذارند.

8 – معرق چنار چاق کننده می باشد.

9 – کسانی که تنگی نفس دارند عرق برگ چنار بنوشند.

10 – عرق برگ چنار تقویت کننده معده است.

11 – جهت بیماری واریس ضماد برگ تازه آن را بگذارند.

12 – عرق چوب چنار برای قلب مفید است.

13 – خوردن زیاد چنار باعث ضعف دید می گردد.

14 – گرد روی برگ چنار برای ریه مضر است.

15 – جهت درمان پوسته پوسته شدن بدن پوست سوخته درخت چنار را با کمی روغن بادام زمینی و آب مخلوط نموده به صورت ضماد بگذارند.

16 – برای درمان سوختگی با آتش میوه چنار را با پیه مخلوط نموده به صورت ضماد بگذارند.

17 – جهت رفع لکه های پوست مخصوصا لکه هایی که در ناحیه گردن بوجود می آید با جوشانده پوست درخت چنار شستشو دهند.

18 – برای رفع زخم های متعفن، پوست درخت چنار را به صورت ضماد بگذارند.

19 – جهت رفع گزیدگی جانوران سمی میوه چنار را در سرکه پخته میل کنند.

20 – اگر چنانچه غباری که بر برگ درخت چنار است وارد حلق شود و باعث ناراحتی گردد شیر تازه بنوشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
مقایسه