خواص عرق چهل گیاه + روش مصرف

عرق چهل 40 گیاه ( طبیعت گرم) تقيت معده، رافع دل دردهای ناشی از سردی مزاج و دل پیچه، هضم غذا را آسان می کند. نحوه استفاده پس از هر غذا نصف استکان میدانید عرق چهل گیاه اصل در واقع شامل مخلوط عرق چه گیاهانی است؟ عرق نعناع ۲، عرق زنیان ۳ عرق زیره سیاه […]

بستن
مقایسه