خواص عرق خارشتر

خواص عرق خارشتر برطرف کننده سنگ کلیه و مثانه، تقویت کننده اعمال کلیه و شستشو دهنده کلیه ها و تقویت کننده کبد. مواد موجود در ریشه خارشتر در تقویت سیستم دفاعی بدن مؤثر است خارشتر گیاهی دارویی است که در بیابان ها و مناطق خشک بسیار پیدا می شود که در خواص آن می توان […]

بستن
مقایسه